บุหรี่ชนิด ‘Light’ บุหรี่อย่างอ่อน มีอันตรายน้อยต่อสุขภาพ จริงหรือไม่!!!

นักวิทยาศาสตร์กล่าวว่าบุหรี่ชนิด ‘Light’ บุหรี่อย่างอ่อน อาจจะเพิ่มความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งปอดมากขึ้น!  เพราะนักวิจัยตรวจสอบว่า “อัตราการเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลือง และมะเร็งปอด” มีอัตราเพิ่มขึ้นในช่วง 50 ปีที่ผ่านมา และในช่วงที่ผู้ที่เป็นมะเร็งปอดจากปัจจัยอื่นมีปริมาณลดลง แต่ผู้ที่พยายามเลิกบุหรี่และหันกลับมาสูบบุหรี่ชนิดอ่อนกลับมีความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้น

ดร. ปีเตอร์โล่จากมหาวิทยาลัยโอไฮโอสเตทในสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นผู้นำการวิจัยใหม่กล่าวว่า

“การทำบุหรี่ชนิดนี้ เพื่อหลอกล่อให้ผู้สูบบุหรี่ และเบี่ยงเบนความสนใจในข้อเสียที่จะตามมา ให้รู้สึกปลอดภัยมากขึ้น”

ด้วยการลดปริมาณ ของสารนิโคติน และทาร์ลง แหละการที่ร่างกายจะได้รับปริมาณนิโคติน และน้ำมันดินในระดับที่มากน้อยเพียงใดนั้น ขึ้นอยู่กับว่าพฤติกรรมในการสูบ ไม่ใช่ชนิดของบุหรี่ที่สูบ ลี พีเลอร์ เจ้าหน้าที่ระดับบริหารของเอฟทีซี เตือนว่า “เมื่อพิจารณากันถึงปริมาณน้ำมันดิน และนิโคตินแล้ว  คุณจะต้องรับรู้ด้วยว่า ปริมาณที่สารเหล่านั้นเข้าสู่ร่างกาย เป็นเรื่องสำคัญ และขึ้นอยู่กับจำนวนบุหรี่ที่สูบโดยตรง และจะต้องระลึกไว้เสมอว่า  การสูบบุหรี่นั้น ไม่เหมือนกับการทานขนม”

ผู้สูบบุหรี่เปลี่ยนพฤติกรรมในการสูบบุหรี่ ให้มีความถี่น้อยลง จะได้รับนิโคติน และน้ำมันดินในปริมาณที่ต่ำลง ซึ่งส่งผลดีต่อสุขภาพ ในขณะที่เอฟทีซี รายงานว่า ผู้ที่เปลี่ยนมาสูบบุหรี่  ชนิดปริมาณนิโคติน และน้ำมันดินต่ำ มีโอกาสจะสูบบุหรี่ในปริมาณ และความถี่ที่มากขึ้น นั่นคือผลลัพทธ์ที่ยืนยันได้ว่า อัตรการเกิดมะเร็งในเม็ดเลือดแดงสำหรับผู้ที่หันมาสูบบุหรี่ “LIGHT” มีมากขึ้นนั่นเพราะ  เป็นความเข้าใจที่ผิดว่ามีอัตรายน้อยกว่าบุหรี่ทั่วไป และไม่ส่งผลเสียต่อสุขภาพเท่าบุหรี่ชนิดอื่น ความต้องการในการเลือกสูบบุหรี่ชนิดนี้ จึงเพิ่มมากขึ้นหลายเท่าตัว

ข้อมูลนี้แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้นของอัตรามะเร็งปอดที่ถือเป็นกลไลทางตลาดที่สร้างความเข้าผิดเป็นอย่างมาก  ขณะนี้กฎหมายระบุฉลากบรรจุภัณฑ์ ให้คำว่า “Light” หรือการมีน้ำมันหรือสารที่ต่ำ ภายในสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักรต้องเข้ามากำกับดูแลเพื่อตรวจสอบสารพิษที่ร่างกายจะได้รับจากการสูบบุหรี่ชนิดนี้ อีกทั้งรูระบายอากาศที่ถูกปรับเปลี่ยนให้ผู้สูบได้รับกลุ่มควันบุหรี่ชนิดนี้มากขึ้น วิธีการเผาผลาญยาสูบทำให้เกิดสารก่อมะเร็งมากขึ้นซึ่งจะช่วยให้ควันไปถึงส่วนลึกของปอดซึ่งมะเร็งต่อมน้ำเหลืองจะเกิดขึ้นจากปัจจัยนี้ อัตราการเกิดโรคก็สูงขึ้นเช่นเดียวกัน เพราะยิ่งมีความเข้าใจว่าสูบแล้วมีอันตรายน้อยลง ดร. ชีลด์กล่าว จากผลการวิจัยได้รับการรายงานในวารสารของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ

Menoption.com

W.J

Editorial team of MenOption for Men section which working space is around with the laugh and love of family :)

ABOUT

"แหล่งร่วมข้อมูลความรู้และข่าวสารที่จะช่วยให้คุณผู้ชายดูดีขึ้น"